Korzyści płynące ze stosowania maszyn CNC

Zwiększenie efektywności i wydajności produkcji to główne cele dla większości zakładów przemysłowych. W ich osiągnięciu pomocne są zautomatyzowane maszyny cnc, które w znaczący sposób wspierają proces produkcyjny, dostarczając wysokiej jakości obrabiane detale. W dobie Przemysłu 4.0, którego wyznacznikiem jest integracja wszystkich etapów produkcji, inwestycja w zaawansowane urządzenia jest wręcz koniecznością. Nie tylko ze względu na znaczne oszczędności, ale przede wszystkim na zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Maszyny CNC (Computerized Numerical Control) to urządzenia oparte na układzie sterowania numerycznego, który wyposażono w mikrokomputer. Odpowiada on za odpowiednie programowanie maszyn, w zależności od rodzaju i potrzeb produkcji. Maszyny CNC wykorzystywane są do obróbki różnego typu materiałów – zapewniają precyzyjne i szybkie wykonywanie złożonych detali. Cały proces pracy tych urządzeń składa się z poszczególnych etapów projektowania wspomaganych kompterowo – CAD, przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn – CAM, a następnie właściwego jego wykonania – CNC. Sterowniki odpowiadają za nadzór systemu pracy maszyny, tym samym komunikując się z użytkownikiem za pomocą interfejsu. Dzięki niemu możliwe jest wczytywanie, edycja i wykonywanie programów do obróbki, zmiana jej parametrów, a nawet śledzenie faz pracy.

Maszyna cnc do wycinana metalu Rapido

Automatyzacja gwarancją efektywnej produkcji

W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników produkcji niezbędne jest wprowadzenie automatyzacji do produkcji. Obecnie, ze względu na wciąż rosnącą konkurencję na rynku producenci wyposażają maszyny w najnowsze rozwiązania, w tym rozbudowaną automatyzację. Wprowadzenie ich do produkcji wiąże się z wymierną korzyścią dla przedsiębiorców branży przemysłowej. To proces, który nie tylko przynosi oszczędności, ale przede wszystkim działa na rzecz środowiska. Dzięki wprowadzeniu zautomatyzowanych maszyn CNC firma jest w stanie całkowicie wyeliminować lub w znacznym stopniu ograniczyć straty związane z transportem, wyposażeniem w dodatkowe elementy produkcyjne czy nawet czasem oczekiwania na wytworzenie danego detalu. Jedną z wielu korzyści, wynikających z wdrożenia zautomatyzowanych maszyn, ale i w konsekwencji całych linii produkcyjnych jest możliwość szybkiej zmiany w produkcji i dostosowania jej wytworzenia pojedynczego komponentu. Ważne w tym zakresie jest zapewnienie szybkiej i elastycznej dostępności materiału, ale i technologii do jego obróbki.

Zwiększenie wydajności, dzięki wdrożeniu koncepcji Przemysł 4.0

W osiągnięciu większej wydajności i efektywności produkcji niezbędna okazuje się integracja procesów produkcyjnych. Ten element wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0, która oparta jest na wiedzy, narzędziach, optymalizacji i monitorowaniu wszystkich systemów produkcji. Wdrożenie tej idei pozwoli na połączenie inteligentnych systemów, które będą posiadały również dodatkowe możliwości tj. samo konfiguracja, samokontrola czy nawet samodzielne naprawianie. Integracja tych elementów z symulacją cyfrową wpłynie na jakość produkcji – jej ustawienia będą mogły być najpierw przetestowane, zanim zostaną wprowadzone do oprogramowania w czasie rzeczywistym. Sam dostęp do wielu informacji będzie łatwiejszy, dzięki czujnikom w sieci przemysłowego internetu, które będą odpowiadać za komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami wytwarzanymi a zajmującymi się ich obróbką. Wówczas przewidywanie potencjalnych awarii systemu stanie się nie tylko szybsze i prostsze, ale przede wszystkim zmniejszy możliwość przestojów.

Karol Wojsław

Karol Wojsław - założyciel i redaktor Mechatrobot.pl. Interesuje sie elektroniką oraz informatyką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.